EURO-MAZURY

Termin na złożenie wniosku o płatność w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw został wydłużony do 30 września 2015 roku.

Znowelizowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i zasad przyznawania pomocy z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które weszło w życie 18 czerwca br., również umożliwia wydłużenie terminu składania wniosków o wypłatę pomocy do 30 września, czyli…

Firma EURO-MAZURY zaprasza na serię spotkań informacyjnych dotyczących zasad przyznawania pomocy dla działań w ramach PROW 2014-2020, które odbędą się w czerwcu i lipcu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na serię spotkań informacyjnych zorganizowanych przez  firmę Euro-Mazury. W ramach przeprowadzonych szkoleń zostaną omówione następujące działania: – Premia dla młodych rolników – Modernizacja gospodarstw rolnych – Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej…

W najbliższych czasie zostanie opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu „Premia dla młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W chwili obecnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się projekt Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operację typu „Premia dla młodych rolników”.  W związku z faktem, iż nabór wniosków…

Premia dla młodych rolników.

Jesteś młodą osobą i wiążesz swoja przyszłość z rolnictwem? Planujesz przejąć gospodarstwo? Możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości 100 tys.  zł. Warunkiem otrzymania funduszy z programu „Młody Rolnik”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 jest spełnienie określonych warunków. Pieniądze…

Nabór wniosków

Nabór wniosków na działania w ramach nowego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 powinien rozpocząć się na przełomie II i III kwartału bieżącego roku – poinformował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podczas konferencji prasowej zorganizowanej w dniu…