EURO-MAZURY

Dodatkowe pieniądze na premię dla młodych rolników w ramach PROW 2007-2013.

Komitet Monitorujący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zgodził się na zwiększenie o 103,2 mln euro budżetu działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Oznacza to, że premię może otrzymać jeszcze co najmniej 4,26 tys. młodych rolników, którzy złożyli wnioski o jej przyznanie w ubiegłym roku, lecz z powodu braków pieniędzy nie otrzymali wówczas wsparcia.

MRiRW oraz ARiMR przygotowują się teraz do wdrożenia wsparcia dla młodych rolników z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Ogłoszenie naboru wniosków planowane jest w lipcu. W działaniu tym szykują się spore zmiany. O premię będą mogli ubiegać się tylko ci młodzi rolnicy, którzy w dniu złożenia wniosku o pomoc nie prowadzili gospodarstwa rolnego, jako kierujący.

źródło: ARiMR

Euro-Mazury → Profesjonalne doradztwo → Dofinansowanie → Warmińsko-Mazurskie → Olsztyn → PROW 2014-2020