EURO-MAZURY

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Beneficjenci:

Osoby fizyczne:

  • wnioskodawca jest beneficjentem „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” lub
  • wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik

Wysokość pomocy:

Pomoc ma formę premii w wysokości 100 000 zł.

Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy.