EURO-MAZURY

Termin na złożenie wniosku o płatność w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw został wydłużony do 30 września 2015 roku.

Znowelizowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i zasad przyznawania pomocy z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które weszło w życie 18 czerwca br., również umożliwia wydłużenie terminu składania wniosków o wypłatę pomocy do 30 września, czyli o trzy miesiące dużej niż we wcześniej obowiązujących przepisach.

Planowane jest również wydłużenie terminów składania wniosków o wypłatę pomocy w następujących działaniach inwestycyjnych finansowanych z PROW 2007 – 2013:
* Modernizacja gospodarstw rolnych;
* Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych;
* Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych;
* Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

Euro-Mazury → Profesjonalne doradztwo → Dofinansowanie → Warmińsko-Mazurskie → Olsztyn → PROW 2014-2020