EURO-MAZURY

W najbliższych czasie zostanie opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu „Premia dla młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W chwili obecnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się projekt Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operację typu „Premia dla młodych rolników”.  W związku z faktem, iż nabór wniosków nastąpi w lipcu 2015 roku w najbliższym czasie projekt Rozporządzenia zostanie podpisany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i podany do publicznej wiadomości.

Jeśli są Państwo zainteresowani pomocą przy sporządzeniu kompleksowej dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji – zapraszamy do współpracy.

 

Euro-Mazury →  Profesjonalne doradztwo →  Dofinansowania →  Warmińsko-Mazurskie →  Olsztyn.