EURO-MAZURY

ARiMR przekaże część działań z PROW 2014-2020 do wdrażania samorządom województw i Agencji Rynku Rolnego.

Pięć działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie wdrażane w imieniu ARiMR, przez samorząd województw oraz Agencję Rynku Rolnego. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest odpowiedzialna za realizację PROW 2014-2020 podpiszę z tymi podmiotami umowy, w których są określone zasady współpracy przy wdrażaniu tego programu, a także szczegółowy zakres i sposób realizacji powierzonych im zadań.

W przypadku samorządów województw delegowanie zadań dotyczy następujących działań objętych PROW na lata 2014-2020:

– Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (tzw. scalanie gruntów);

– Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (m.in. w zakresie dróg lokalnych, gospodarki wodno-ściekowej, targowisk, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi);

– Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER (m.in. w zakresie wsparcia przygotowawczego , realizacji strategii rozwoju lokalnego, współpracy z lokalną grupą działania oraz kosztów bieżących i aktywizacji);

W przypadku Agencji Rynku Rolnego delegowanie zadań dotyczących następujących działań objętych PROW 2014-2020:

– Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych;

– Współpraca

Euro-Mazury →  Profesjonalne doradztwo →  Dofinansowania →  Warmińsko-Mazurskie →  Olsztyn.

Źródło: www.arimr.gov.pl