EURO-MAZURY

Premia dla młodych rolników.

Jesteś młodą osobą i wiążesz swoja przyszłość z rolnictwem? Planujesz przejąć gospodarstwo? Możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości 100 tys.  zł. Warunkiem otrzymania funduszy z programu „Młody Rolnik”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 jest spełnienie określonych warunków.

Pieniądze na start może otrzymać osoba, która nie ukończyła 40 lat i po raz pierwszy rozpocznie prowadzenie gospodarstwa rolnego. Jego powierzchnia nie może być mniejsza niż powierzchnia średniego gospodarstwa w danym województwie. Ponadto, aby móc uzyskać dotacje, trzeba mieć też odpowiednie wykształcenie rolnicze. Osoby, które nie posiadają wykształcenia rolniczego, mają możliwość uzupełnić je w ciągu trzech lat od dnia przyznania funduszy.

Wnioskodawcy zostaną poddani ocenie – otrzymają punkty za biznesplan, potencjalną zdolność ekonomiczną danego gospodarstwa oraz postawę proekologiczną. Pod uwagę brane są także kwalifikacje zawodowe i wykształcenie kandydata.

Nabór wniosków planowany jest na lipiec 2015 roku. W najbliższych dniach na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa zostanie opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej.

Jeśli są Państwo zainteresowani pomocą przy sporządzeniu kompleksowej dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji – zapraszamy do współpracy.

Euro-Mazury →  Profesjonalne doradztwo →  Dofinansowania →  Warmińsko-Mazurskie →  Olsztyn.